ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ..

Elefsina, Greece
Περιβαλλοντικά Εργα

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ..

Psyttalia, Greece
Περιβαλλοντικά Εργα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ..

Thessaloniki. Greece
Περιβαλλοντικά Εργα

ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ

Psyttalia, Greece
Περιβαλλοντικά Εργα

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΣΤΗ ΨΥΤΤΑΛΙΑ..

Psyttalia, Greece
Περιβαλλοντικά Εργα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΥΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ Λ..

Psyttalia, Greece
Περιβαλλοντικά Εργα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙ..

Περιβαλλοντικά Εργα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ..

Περιβαλλοντικά Εργα

Bismayah 3, Combined Cycle Power Plant of 1650MW

MIDDLE EAST, IRAQ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ // Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας