ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΟΡΑΜΑ

Να είμαστε πρωταγωνιστές στον κατασκευαστικό κλάδο, προσθέτοντας αξία στη κοινωνία και στους μετόχους και προάγοντας τον σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Να κατασκευάζουμε βιώσιμα έργα που θα προάγουν την ανάπτυξη της χώρας, θα αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής των πολιτών και θα δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία στους μετόχους, αξιοποιώντας τόσο την υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού μας, όσο και καινοτόμες τεχνολογίες με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Με γνώμονα τη Διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές, με σεβασμό στο Περιβάλλον, με ορθολογική χρήση της Ενέργειας και με μέριμνα για την Υγεία και Ασφάλεια, ο Όμιλος ΑΒΑΞ ενσωματώνει τις αξίες του σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Εταιρική Διακυβέρνηση

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Επιδεικνύουμε ακεραιότητα, ειλικρίνεια και υπευθυνότητα σε όλες μας τις συναλλαγές.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Επιδεικνύουμε ειλικρίνεια, διαφάνεια και ευθεία στάση σε όλες μας τις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ/ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας με υπευθυνότητα, οικοδομώντας σχέσεις κατανόησης.

BIΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Δεσμευόμαστε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας απέναντι στους μετόχους, στους πελάτες, στους εργαζομένους μας και στους συνεργάτες μας.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους και το περιβάλλον με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Λειτουργούμε σε ασφαλές εργασιακό περιβάλλον προστατεύοντας τους εργαζομένους και συνεργάτες μας.

Άνθρωπος & Περιβάλλον

ΗΓΕΣΙΑ

Επιδεικνύουμε θάρρος στην αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και αντιξοοτήτων, εμπνέοντας τους εργαζομένους και συνεργάτες μας.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε τεχνολογία αιχμής στις μεθόδους κατασκευής μας αξιοποιώντας καταρτισμένο προσωπικό, στοχεύοντας σε συνεχή βελτίωση.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Επιδιώκουμε την δημιουργία έργων υψηλής ποιότητας που διαρκούν στον χρόνο.

Αναζήτηση: