ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ

Λειτουργία και Συντήρηση
25 έτη
Υπογραφη Συμβασης Συμπραξης
12 Μαρτίου 2019
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
€29.2 εκ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
22 Μήνες, συμπεριλαμβανομένης Δοκιμαστικής Λειτουργίας

Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας απορριμμάτων αστικού τύπου ώστε να καλύπτει τις ανάγκες επεξεργασίας του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων στο Ν. Ηλείας.
Η Επεξεργασία γίνεται σε δύο βασικά στάδια: Μηχανική και Βιολογική επεξεργασία. Κατά τη Μηχανική Επεξεργασία προκύπτουν ανακυκλώσιμα υλικά ενώ η Βιολογική Επεξεργασία χωρίζεται σε δύο στάδια: Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την αναερόβια χώνευση για την παραγωγή βιοαερίου και το δεύτερο είναι η κομποστοποίηση για την παραγωγή κομποστ.

Αναζήτηση: