ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ο ‘Ομιλος ΑΒΑΞ φροντίζει τους ανθρώπους και τους συνεργάτες της και παρέχει ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον που ενισχύει την ανάπτυξη και εκπαίδευση. Μέσω των εθελοντικών παροχών που προσφέρει σε όλους τους εργαζόμενους επιδιώκει να συμβάλλει στην ευζωία και ευημερία τους.

Επιπλέον, με την συμμετοχή της σε μεγάλα οδικά έργα, αεροδρόμια και λιμάνια συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου και της περιφέρειας, ενώ με τα έργα υποδομών που αναλαμβάνει συμμετέχει στη μετάβαση προς πιο βιώσιμες πόλεις. Τέλος, φροντίζει για τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται και συμμετέχει σε κοινωνικές δράσεις και πρωτοβουλίες για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ο ‘Ομιλος, όπου είναι εφικτό, επιδιώκει να απασχολεί εργαζόμενους από τις τοπικές κοινωνίες γεγονός που σε συνδυασμό με την ενίσχυση των τοπικών προμηθευτών, συμβάλλει και στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των τοπικών κοινοτήτων.

Στηρίζει επίσης έμπρακτα τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παρέχει χορηγίες και δωρεές τόσο σε φορείς, όσο και σε διάφορες δράσεις των τοπικών κοινοτήτων, καλύπτοντας ένα σημαντικό πλαίσιο αναγκών.

Αναζήτηση: