ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ εφαρμόζει σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, αντίστοιχα πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2015, OSHAS 18001:2007 και ISO 14001:2015, γεγονός το οποίο τον καθιστά ανάμεσα στους πρωτοπόρους στο χώρο των κατασκευών στην Ελλάδα και διεθνώς. Ο Όμιλος έχει ορίσει τις ακόλουθες επίσημες Πολιτικές:

Αναζήτηση: