ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

2.600
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες απασχολώντας πάνω από 2.600 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Με την ενεργή υποστήριξη των εργαζομένων και των συνεργατών μας, ο όμιλος βρίσκεται σε μακροπρόθεσμη τροχιά ανάπτυξης.

Επιβραβεύουμε την αριστεία, επενδύουμε στην εκπαίδευση αναγνωρίζουμε την αξιοπιστία του ανθρώπινου δυναμικού μας.

Συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για όλους, συνεργάτες, μετόχους, εργαζόμενους, προμηθευτές, αναδεικνύοντας το ρόλο που μπορούν να διαδραματίζουν ιστορικές εταιρίες όπως η δική μας σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης και προόδου.

Αναζήτηση: