ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
13/05/2022

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
• Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
• Προϋπηρεσία 3+ ετών σε θέματα Τεχνικού Ασφαλείας και Περιβαλλοντολόγου,
αντίστοιχα, σε κατασκευαστικά έργα.
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΤΕΠ0012022
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπόψη Κας Α.Εξάρχου
Τηλ.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail: humres@avax.gr
website: www.avax.gr

http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/7lxx

DOCUMENTS’ CONTROLLER
12/04/2022

AVAX Group is one of the largest construction groups in Greece, with a long track record of successful project deliveries, signature infrastructure works, company growth, contribution to the Greek economy and acclaimed status in international markets. The group has been listed on the Athens Stock Exchange since 1994 and records an exceptional course, with a development plan based on the business pillars of Construction, Concessions and Energy.

WE ARE SEEKING:

DOCUMENTS’ CONTROLLER

 

Requirement and skills:

 • BSc degree in  Engineering  or Project Management or relevant field 
 • Proven work experience as a Document Controller or similar role
 • Familiarity with project management
 • Hands-on experience with MS Office and MS Excel
 • Knowledge of Electronic Document Management Systems (EDMS), ACONEX
 • Proficient typing and editing skills
 • Data organization skills

 

The job role of a document controller involves the following duties:

 • Controlling company and project documentation
 • Following and improving document control procedures
 • Ensuring all documentation meets formal requirements and required standards
 • Sorting, storing and retrieving electronic and hard copy documents on behalf of clients and industry professionals
 • Producing document progress reports for managers
 • Conducting regular reviews and document audits
 • Using computers to organize and distribute documents within a company
 • Helping in the planning stages of a specific project
 • Ensure documents are shared at key times to facilitate timely project completion

 

Interested candidates may send their CV with Code AVAXDC012022

Attn.: Ms. Exarchou Andy

Tel.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail: humres@avax.gr

website: www.avax.gr

http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/Ywv8

ANALYST & FINANCIER
CONCESSIONS & PPPs UNIT
04/04/2022

AVAX Group is one of the largest construction groups in Greece, with a long track record of successful project deliveries, signature infrastructure works, company growth, contribution to the Greek economy and acclaimed status in international markets. The group has been listed on the Athens Stock Exchange since 1994 and records an exceptional course, with a development plan based on the business pillars of Construction, Concessions and Energy.

WE ARE SEEKING:
For the Concessions & PPPs Business Unit

• Analyst (AVAXANL0122)
• Financier (AVAXFIN0122)

Experience – Qualifications

• Bachelor’s degree in Business, Finance or Engineering
• MBA/ MSc in Finance will be considered an asset
• Minimum working experience:1-3 years for the role of the Analyst
5 years for the role of the Financier
in related fields of expertise
• Advanced financial modelling skills
• Experience in financial structuring (Financier)
• Fluent in spoken and written Greek and English
• Highly organized and responsible
• Interested in developing their skills and embarking on a career
• Flexible to travel and work for shorter or longer periods abroad

Job Description and Responsibilities

The role of the Analyst comprises:

Performance of financial analysis of the existing portfolio of the Group
Market research and competition analysis
Development and review of financial models
Participation in the bidding process
Participation in the financial closing process
Monitoring and reporting on the financial performance of projects
http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/lw8q

The role of the Financier comprises:

Performance of financial and risk assessment of opportunities
Market analysis

Review of tender documents
Project evaluation and analysis
Development and review of financial models
Interface with advisors and partners
Financial structuring
Negotiations with lenders and stakeholders

Review of finance documentation
http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/rq9n

Interested candidates may send their CV with the above codes
at humres@avax.gr , Website: www.avax.gr,
Following screening of applications received, we will only contact the candidates who meet the requested requirements in order to schedule an interview. All applications will remain strictly confidential.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
04/04/2022

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
Θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ Πληροφορικής
• Προϋπηρεσία 3 ετών σε εταιρικό περιβάλλον και κεντρική δικτυακή υποδομή.
• Γνώση τεχνικής υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, Laptop, Printers, Δικτυακού εξοπλισμού).
• Εμπειρία επίλυσης προβλημάτων σε Windows 7 / 8 / 10, hardware και software.
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗΥ0012022
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,
Υπόψη Κα. Εξάρχου
Τηλ.:210-6375762
https://apply.smartcv.co/avax-sa/job/nj93

PROCUREMENT ENGINEERS
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
17/03/2022

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
• Procurement Engineers
• Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
• Μηχανολόγους Μηχανικούς
• Πολιτικούς Μηχανικούς

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ
• Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών κατά προτίμηση σε τμήμα προμηθειών.
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Auto Cad, Office, ERP)
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXENGPRC0012022
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,
Υπόψη Κα. Εξάρχου
Τηλ.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail:humres@avax.gr
websites: www.avax.gr,
http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/rqp8

PLANNER ENGINEER
17/03/2022

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΩΝ
• PLANNER ENGINEER

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
• Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
• Προϋπηρεσία 10+ ετών σε στον χρονικό προγραμματισμό και την παρακολούθηση
τεχνικών έργων υποδομής (π.χ. Σιδηροδρομικά, Μετρό, Σήραγγες) και κτιριακών
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ.
• Άριστη γνώση primavera, MS Project
• Καλή γνώση Tilos
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXPLAN012022
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Υπόψη Κας Α.Εξάρχου
Τηλ.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail: humres@avax.gr
website: www.avax.gr
http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/pwvl

SENIOR & JUNIOR BUYERS
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
17/03/2022

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
• Senior Buyers
• Junior Buyers

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ
• Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5+ για senior και 2+ για juniors κατά προτίμηση σε τεχνική εταιρία
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Auto Cad, Office, ERP)
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXBUYRC0012022
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,
Υπόψη Κα. Εξάρχου
Τηλ.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail:humres@avax.gr
websites: www.avax.gr,
http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/8m7v

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΝΟΜΙΚΟΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
09/03/2022

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΩΝ
• ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ‘Η ΝΟΜΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ (πολιτικού μηχανικού) ή Νομικού.
• Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν.
• Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον ετών με γνώσεις νομοθεσίας δημοσίων έργων και εμπειρία σε διαγωνισμούς.
• Άριστη γνώση Η/Υ & σχετικών προγραμμάτων.
• Άριστη γνώση Αγγλικών.
• 2η γλώσσα με προτεραιότητα γαλλικά / ιταλικά / βουλγάρικα.
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα:
ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΔΗΜ0012022
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπόψη Κας Α.Εξάρχου
Τηλ.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail: humres@avax.gr
website: www.avax.gr

http://apply.smartcv.co/avax-sa/job/mm2m

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
16/02/2022

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
• Ηλεκτρολόγους & Μηχανολόγους ΠΕ
• Ηλεκτρολόγους & Μηχανολόγους ΤΕ

 • ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
  Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
   Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-5 ετών σε έργα συντήρησης και τεχνικά
  έργα/εργοτάξια.
   Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Η θέση προσφέρει άριστες δυνατότητες ανάπτυξης για έναν ικανό επαγγελματία που αναζητά επαγγελματική εξέλιξη και αναγνώριση σε μία δυναμική πολυεθνική εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα

ΑΒΑΞ Α.Ε., με ΚΩΔ AVAXΗΜ0012022
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 15125,
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,
Υπόψη Κα. Εξάρχου
Τηλ.:210-6375762, Fax: 210-6375761
E-mail:humres@avax.gr
websites: www.avax.gr,

Παρακαλούμε στείλτε τα βιογραφικά σας σημειώματα στο humres@avax.gr
ή στον σύνδεσμο: https://apply.smartcv.co/avax-sa 
  Αναζήτηση: