ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Mintia Combined Cycle Power – Ρουμανία

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ // Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Bismayah 3, Combined Cycle Power Plant of 1650MW

MIDDLE EAST, IRAQ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ // Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Bismayah 2, Combined Cycle Power Plant of 1500 MW

MIDDLE EAST, IRAQ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ // Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Deir Aamar Phase II Combine Cycle Power Plant of 590 MW

Deir Aamar
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ // Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

239 MW Combined Cycle Power Station (Unit 5)

Vasilikos, Cyprus
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ // Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

239 MW Combined Cycle Power Station (Unit 4)

Vasilikos, Cyprus
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ // Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

400 MW Combined Cycle Power Station

Thessaloniki, Greece
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ // Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

480 MW Combined Cycle Power Plant

Komotini, Greece
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ // Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

100 MW Steam Cycle Power Plant

Atherinolakos, Crete
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ // Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας