ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Η μητρική εταιρία ΑVAX διαθέτει το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο δημοσίων έργων που προβλέπεται (7ης τάξης) με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να συμμετάσχει αυτόνομα στη διεκδίκηση δημόσιων έργων με απεριόριστο προϋπολογισμό, καθώς και σε ιδιωτικά έργα.

Τα κατασκευαστικά έργα μεσαίου και μικρότερου προϋπολογισμού εκτελούνται από την ΕΤΕΘ ΑΕ, η οποία ελέγχεται μετοχικά κατά 100% από τη μητρική εταιρία και διαθέτει πτυχίο 6ης τάξης.
Με έδρα τη Θεσσαλονίκη και σημαντικό μερίδιο αγοράς στη Βόρεια Ελλάδα, η ΕΤΕΘ ΑΕ προσφέρει στρατηγικό πλεονέκτημα για την περαιτέρω διείσδυση του Ομίλου στη βόρεια περιφέρεια της χώρας μας και την προωθούμενη επέκταση στα Βαλκάνια.

Σε πολλά έργα, υπάρχει κοινοπρακτική δράση των εταιρειών του Ομίλου δεδομένης της τεχνογνωσίας και της εξειδίκευσής τους.

Αναζήτηση: