ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

City of Dreams Mediterranean Integrated Casino Resort

LIMASSOL, CYPRUS
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Κτηριακά

THE MALL ATHENS

Maroussi
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Κτηριακά

GOLDEN HALL

Athens, Greece
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Κτηριακά

Embassy of Qatar

Cyprus
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Κτηριακά

METROPOLITAN EXPO

Athens International Airport
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Κτηριακά

10 School Units in the Region of Attica via PPP

Attica, Greece
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Κτηριακά

OLP- Exhibition centre

Piraeus
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Κτηριακά

EMS Theatre

Thessaloniki
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Κτηριακά

PLANETARIUM

Athens, Greece
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Κτηριακά