ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ επεκτείνει τις ενεργειακές του δραστηριότητες μέσω της Volterra S.A., 100% θυγατρική του Ομίλου. Η Volterra δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής ενέργειας, του εμπορίου και της προμήθειας στις αγορές της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, από το 2010.

Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας, η εταιρεία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο αδειοδοτημένων έργων (συνολικής ισχύος περίπου 340MW), σε λειτουργία, υπό κατασκευή και σε διάφορα στάδια ανάπτυξης σε όλη τη χώρα. Όλα τα έργα αφορούν την ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) κυρίως αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Στον τομέα του εμπορίου, η εταιρεία συμμετέχει στο διασυνοριακό εμπόριο (Εισαγωγές-Εξαγωγές) διαχειριζόμενη μεγάλα ποσά ενέργειας μέσω των ενεργειακών αγορών των γειτονικών χωρών (Ιταλία, Βουλγαρία κ.λπ.). Πρόσφατα, μέσω της νέας συνεργασίας με διάφορες εταιρείες, η ποσότητα ενέργειας συνεχώς αυξάνεται.

Τέλος, στον τομέα της παροχής ενέργειας, η Volterra είναι κάτοχος άδειας εφοδιασμού ισχύος μέχρι 300 MW, επιτρέποντάς της να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις κατηγορίες πελατών, από νοικοκυριά και καταστήματα, έως επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Επίσης, το 2018, μαζί με την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, η εταιρεία αρχίζει να συμπεριλαμβάνει στις επιχειρηματικές δραστηριότητές της την προμήθεια φυσικού αερίου, καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών πελατών.

Ο μέτοχος της Volterra είναι η ΑΒΑΞ, ένας διεθνής κατασκευαστικός Όμιλος, που διαθέτει ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων, έργων παραχώρησης και έργων εκμετάλλευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αναζήτηση: