ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΜέτοχοιΜερίδιο
Μιτζάλης Κωνσταντίνος16,13%
JCGH Ltd13,94%
CSME Holdings Ltd9,50%
Savetrans Holdings Ltd8,49%
Honeysuckle Properties Ltd7,51%
Χριστοδούλου Στέλιος7,50%
Λοιποί Μέτοχοι <5%36,93%

Αναζήτηση: