• ΕΛΛΑΔΑ
  • ΚΥΠΡΟΣ
  • ΚΑΤΑΡ
  • ΗΝ. ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
  • ΙΡΑΚ
2750
ΕΡΓΑ
2600
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
  • ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
  • ΕΥΡΩΠΗ
  • ΑΦΡΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Mε έργα Πολιτικού Μηχανικού, Κτιριακά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Οδοποιίας, Ηλεκτρομηχανολογικά, Ενεργειακά-Βιομηχανικά, Δίκτυα Σωληνώσεων και Φυσικού Αερίου, με εισαγωγή τεχνογνωσίας από το εξωτερικό, αλλά και με εξαγωγή προς τρίτες χώρες, ο Όμιλος ΑΒΑΞ πέτυχε να αναγνωρίζεται διεθνώς και να αποτελεί σοβαρό και υπολογίσιμο σχήμα στις συνεργασίες του με διεθνείς οίκους και με τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες του κόσμου.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΜΕΤΡA ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ COVID-19

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας και έχει λάβει από την πρώτη στιγμή όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων και των συνεργατών του.
Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 όλοι οι εισερχόμενοι στις εγκαταστάσεις του Ομίλου θα θερμομετρούνται.
Τα στοιχεία θερμομέτρησης [θα τηρούνται μόνο σε θετική περίπτωση] σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό και θα καταστραφούν ένα μήνα μετά τη λήξη των μέτρων έκτακτης ανάγκης που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία.
Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας, έχετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ τα οποία μπορείτε να ασκήσετε στέλνοντας μήνυμα στο mmagonaki.gdpr@avax.gr

#metrobanner

Αναζήτηση: