ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η στρατηγική και λειτουργία του Ομίλου ΑΒΑΞ έχει βασιστεί σε τρεις βασικούς άξονες, με βάση πάντα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης:
Άνθρωπος & Περιβάλλον- Εταιρική Διακυβέρνηση- Βιωσιμότητα

Θέτοντας πάντα ως κύρια προτεραιότητά του την Υγεία & Ασφάλεια, τη μείωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος, την ορθολογική χρήση της Ενέργειας αλλά και την Ηθική και Διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές, ο Όμιλος ΑΒΑΞ ενσωματώνει τις αξίες αυτές σε όλο το φάσμα λειτουργίας του.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Επιδεικνύουμε ειλικρίνεια, διαφάνεια και ευθεία στάση σε όλες μας τις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές


ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ/ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας με υπευθυνότητα, οικοδομώντας σχέσεις κατανόησης


ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Επιδεικνύουμε ακεραιότητα, ειλικρίνεια και υπευθυνότητα σε όλες μας τις συναλλαγές

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Δεσμευόμαστε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας απέναντι στους μετόχους, στους πελάτες, στους εργαζομένους μας και στους συνεργάτες μας


ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους και το περιβάλλον με σεβασμό και αξιοπρέπεια


ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Λειτουργούμε σε ασφαλές εργασιακό περιβάλλον προστατεύοντας τους εργαζομένους και συνεργάτες μας

ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΗΓΕΣΙΑ

Επιδεικνύουμε θάρρος στην αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και αντιξοοτήτων, εμπνέοντας τους εργαζομένους και συνεργάτες μας


ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε τεχνολογία αιχμής στις μεθόδους κατασκευής μας αξιοποιώντας καταρτισμένο προσωπικό, στοχεύοντας σε συνεχή βελτίωση


ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Επιδιώκουμε τη δημιουργία έργων υψηλής ποιότητας που διαρκούν στον χρόνο

Αναζήτηση: