ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία ή σχόλιο, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω email.


  ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16,
  151 25, Παράδεισος Αμαρουσίου
  Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6375000
  Fax: 210 6104380
  Email: info@avax.gr

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Tηλ. 210 6375762
  Email: hrcv@avax.gr

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Τηλ. 210 6375331
  Email: pressoffice@avax.gr

  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

  Άγγελος Κιοσκλής
  Τηλ. 210 6375592
  Fax 210 6375779
  Email: akiosklis@avax.gr

  ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

  ABMO: Ρόη Κωνσταντάρου
  Τηλ. 210 6375240
  Email: anti-bribery@avax.gr

  Αναζήτηση: