ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ δίνει έμφαση στους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και της Ενέργειας αποσκοπώντας στη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του και την εδραίωση της ανταγωνιστικής θέσης στις αγορές.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος από το 1996 επενδύει συστηματικά σε συμβάσεις παραχώρησης, σχηματίζοντας ένα εύρωστο χαρτοφυλάκιο με παραχωρήσεις σε υποδομές συγκοινωνιών, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, μαρίνες και σχολικά κτήρια.
Διατηρεί ενεργή θέση σε 18 παραχωρήσεις εν πλήρη λειτουργεία, οι οποίες εισφέρουν υψηλά μερίσματα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Στα πρότυπα των διεθνών κατασκευαστικών Ομίλων, ο Όμιλος ΑΒΑΞ διευρύνει τη δραστηριοποίησή του στον κλάδο, συμμετέχοντας σε διαδικασίες δημοπράτησης σημαντικών έργων στην εγχώρια και διεθνή αγορά, σημειώνοντας επιτυχίες στην αναδοχή έργων ιδιαίτερης σημασίας. Επιπλέον, έχει αναπτύξει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο μέσω δραστηριοποίησης σε συναφείς τομείς, όπως περιβαλλοντικά έργα, facility management, διαχείριση & επεξεργασία στερεών, ειδικών και βιολογικών αποβλήτων, συντήρηση μεγάλων έργων υποδομής, ανάληψη αρμοδιοτήτων τοπικής αυτοδιοίκησης για τον καθαρισμό, συντήρηση και σήμανση του οδικού δικτύου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στον διαρκώς εξελισσόμενο τομέα της ενέργειας, ο Όμιλος ΑΒΑΞ περιλαμβάνει στον στρατηγικό του σχεδιασμό την περαιτέρω αύξηση του σημαντικού μεριδίου που κατέχει η 100% θυγατρική του Volterra, μέσω της δραστηριοποίησής της στην ανάπτυξη έργων και παραγωγής ενέργειας, καθώς και στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Η Volterra συγκαταλέγεται στους πρωταγωνιστές του κλάδου, με εκτιμώμενο κύκλο εργασιών για το 2018 τα 86 εκ. ευρώ και χαρτοφυλάκιο συνολικής ισχύος 330 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, ενώ στην εγχώρια αγορά λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατέχει μερίδιο που ξεπερνά το 1,7% της συνολικής κατανάλωσης.
Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού πλάνου για παραγωγή πράσινης ενέργειας, συμπεριλαμβάνεται η σύμπραξη με τη ΔΕΗ, η οποία ανοίγει το δρόμο και για άλλες παρόμοιες μελλοντικές συνεργασίες στον τομέα των ΑΠΕ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναζήτηση: