ΔΕΙΚΤΕΣ ESG

80+
Χρόνια ιστορίας
€ 3,2 δις
Συμβασιοποιημένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων
2.400
Ολοκληρωμένα έργα σε Ελλάδα & εξωτερικό
2.300
Προσωπικό & συνεργάτες
€ 403 εκατ.
Κύκλος εργασιών Ομίλου για το 2022
99,83 %
Εκτροπή υγρών και στερεών αποβλήτων
0
Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς και διαρροής προσωπικών δεδομένων
3.259
Ώρες σε σεμινάρια ασφάλειας και υγείας το 2022

Αναζήτηση: