ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κατασκευή Αγωγού Διασύνδεσης Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB)..

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ // Εργα Φυσικού Αερίου, Σταθμοί Υγροποιημένου Αερίου, Διυλιστήρια & Πετροχημικά

Trans Adriatic Pipeline Project – Greece LOT 2 & LOT 3

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ // Εργα Φυσικού Αερίου, Σταθμοί Υγροποιημένου Αερίου, Διυλιστήρια & Πετροχημικά

ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ..

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ // Εργα Φυσικού Αερίου, Σταθμοί Υγροποιημένου Αερίου, Διυλιστήρια & Πετροχημικά

AGHIOS DIMITRIOS S.E.S. UNIT V, KOZANI, NORTHERN GREECE

Kozani, Greece
Εργα Φυσικού Αερίου, Σταθμοί Υγροποιημένου Αερίου, Διυλιστήρια & Πετροχημικά // Εργα Φυσικού Αερίου, Σταθμοί Υγροποιημένου Αερίου, Διυλιστήρια & Πετροχημικά

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ..

Romania
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ // Περιβαλλοντικά Εργα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ..

Karditsa, Greece
Περιβαλλοντικά Εργα // Περιβαλλοντικά Εργα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ..

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ // Περιβαλλοντικά Εργα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΚΩ..

Kos Island, Greece
Περιβαλλοντικά Εργα // Περιβαλλοντικά Εργα