ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
€ 3.870.000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1999 - 2002

Έργα Προεπεξεργασίας: Μονάδα Εσχάρωσης, Μονάδα Εξάμμωσης, Έργο Υπερχείλισης, Μηχανοστάσιο Φυσητήρων, Πύργος πλύσης, Θάλαμος δικλείδων, Οικίσκος Προσωπικού.

Χερσαίος Αγωγός μεταφοράς επεξεργασμένων Λυμάτων PVCΦ250 10atm. Συνολικό μήκος : 3.259,22 μ.

Αγωγοί Πλύσης PVC Φ110 10atm. Συνολικό μήκος: 2.924,83 μ.

Δίδυμος Υποθαλάσσιος Αγωγός διάθεσης HDPE 3ης γενιάς Φ630 6atm Συνολικό μήκος 2×1.050m.
Υποθαλάσσιος Αγωγός επεξεργασμένων λυμάτων HDPE 3ης γενιάς Φ630 10atm Συνολικό μήκος : 1.066m.

Αναζήτηση: