ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β’ ΦΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
190.000.000€
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1998 - 2006

Μελέτη-Κατασκευή-Θέση σε Λειτουργία και 5 έτη λειτουργία και συντήρηση του έργου.

Το αντικείμενο του έργου είναι η δευτεροβάθμια επεξεργασία των λυμάτων περιλαμβανομένης και της βιολογικής αφαίρεσης του αζώτου.

Δυναμικότητα 1.000.000 m3/ημέρα και ισοδύναμος πληθυσμός 5.600.000 κάτοικοι.

Αναζήτηση: