ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΥΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ (ΚΕΛΨ) (Α-370)

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
€ 15.113.000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1998 - 2003

Μελέτη/Κατασκευή των εγκαταστάσεων συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 7,125 MW από την καύση του βιοαερίου, που παράγεται από τα αστικά λύματα του ΚΕΛΨ, τρεις (3) αεριομηχανές βιοαερίου δυναμικότητας 1.000m3 /h, πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου με σύστημα SCADA, σύστημα καθαρισμού βιοαερίου (5.000m3 /h), τρεις (3) συμπιεστές αερίου 110KW έκαστος με δυναμικότητα 1.025Νμ3 /h & εργασίες δικτύων αγωγών και δίκτυο τηλεθέρμανσης χωνευτών

Αναζήτηση: