ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Δημόσια Νοσοκομεία ΙΣΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Νοσοκομεία

Flyover Θεσσαλονίκης

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ // Οδικά

Γραμμή 4 – Μετρό Αθήνας

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ // Σιδηροδρομικά

Mintia Combined Cycle Power – Ρουμανία

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ // Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Μπράλος-Άμφισσα Οδικός Άξονας

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ // Οδικά

Α’ Φάση Υποδομών – The Ellinikon

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ // Οδικά

Κατασκευή Αγωγού Διασύνδεσης Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB)..

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ // Εργα Φυσικού Αερίου, Σταθμοί Υγροποιημένου Αερίου, Διυλιστήρια & Πετροχημικά

ATHENS METRO – EXTENSION OF LINE 3: HAIDARI – PIRAEUS

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ // Σιδηροδρομικά

Trans Adriatic Pipeline Project – Greece LOT 2 & LOT 3

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ // Εργα Φυσικού Αερίου, Σταθμοί Υγροποιημένου Αερίου, Διυλιστήρια & Πετροχημικά