ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
€ 15.000.000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1997 -2000

Μελέτη-Κατασκευή παραλιακού αγωγού διάθεσης 7,84 Km, διαμέτρου 1,6m από προ-κατασκευασμένο οπλισμένο σκυρόδεμα και 2,6 Km, υποθαλάσσιου αγωγού με διαχυτήρα, σε βάθος 25 m, με δυναμικότητα διάχυσης 4,5 m3/sec.

Αναζήτηση: