ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ
26000.000 partc. 11,67%
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
6/2007 – 12/2025

Development type: Exhibition and Conference centre
Plot size:  140.000 m2
GBA: 55.000m2
GLA:  45.000m2
No of Exhibition Halls:  4
No of conference Halls:  2 (400 and 200 participants)
Parking lots: 3.500 cars 100.000m2

Αναζήτηση: