ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

STORAGE “D” Theatre

Port of Thessaloniki, Greece
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Κτηριακά

Κτήρια Γραφείων ΑΒΑΞ

Μαρούσι, Αθήνα
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Κτηριακά

Κτήρια Γραφείων Φραγκοκλησσιάς 9

Μαρούσι
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Κτηριακά

Κτίριο Γραφείων Pfizer Ελλάς

Λεωφόρος Μεσογείων, Αθήνα
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Κτηριακά

Μουσείο Πατρών

Πάτρα
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Κτηριακά