ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
82000.000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
30 years

Design, construction financing and exploitation of the Piraeus Metropolitan  Expo that consists of :

Exhibition centre: 21.630 m2
Trade and leisure centre: 38370
Underground parking for 1450 cars ( 44.000m2)

Αναζήτηση: