ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
360 million Euros
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2013 – on going (construction period 25 months)

Description: Consisting of three gas turbines 9E of 126 MW each, three HRSG’s, one steam turbine of 212 MW, Mechanical, Electrical and I&C and relevant Civil works.
Client: Ministry of Energy & Water (MoEW)

Αναζήτηση: