Δημόσια Νοσοκομεία ΙΣΝ

Ο Όμιλος AVAX πρωταγωνιστεί και στον τομέα των κτιριακών έργων, με την κατασκευή των τριών νέων δημόσιων νοσοκομείων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στη Θεσσαλονίκη, την Κομοτηνή και τη Σπάρτη, τα οποία θα φέρουν νέα δεδομένα στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης. Τα τρία νέα νοσοκομεία, το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΙΣΝ, το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ και το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΙΣΝ, που δημιουργούνται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ, θα λειτουργούν ως υπερσύγχρονα νοσοκομεία διεθνών προδιαγραφών, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες υγείας στην ελληνική περιφέρεια.

Η ανέγερση των τριών νοσοκομείων ΙΣΝ αποτυπώνει τις μεγάλες δυνατότητες του Ομίλου σε έργα υψηλών προδιαγραφών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα, σύμβαση κτιριακού έργου στη χώρα μας, ύψους 443 εκατ. ευρώ και προβλέπει την κατασκευή υπερσύγχρονων δομών υγείας που θα παρέχουν ισότιμη και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για όλους. Σχεδιάστηκαν με βάση διεθνή αρχιτεκτονικά πρότυπα, ώστε να συνδυάζουν κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών και καινοτόμες πρακτικές «πράσινου» σχεδιασμού για μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα σε όλο το φάσμα λειτουργίας τους και για το σύνολο του κύκλου ζωής τους.

Αναζήτηση: