ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ AVAX

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

O Όμιλος ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων, εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Εισηγμένος από το 1994 στο Χρηματιστήριο Αθηνών. O Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και της Ενέργειας.

O Όμιλος ΑΒΑΞ εστιάζει στη διεύρυνση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές και στην εδραίωση της ηγετικής θέσης του στην εγχώρια. Παράλληλα στόχος του Ομίλου είναι η επίτευξη συστηματικής οργανικής κερδοφορίας και η εδραίωση της ανταγωνιστικής θέσης που κατέχει στις αγορές.

Με ενιαίο και ισχυρό κατασκευαστικό σχήμα που περιλαμβάνει τις εταιρείες ΕΤΕΘ Α.Ε., AVAX Development Α.Ε., AVAX ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, AVAX INTERNATIONAL, ΕΛΒΙΕΞ Α.Ε., AUTECO (ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.), ΤΑSK ΑΒΑΞ Α.Ε., VOLTERRA Α.Ε., ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ και ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, o Όμιλος θέτει νέα πρότυπα στο χώρο των κατασκευών.

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ συμμετέχει συστηματικά σε διαδικασίες δημοπράτησης σημαντικών έργων και στην αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών, ισχυροποιώντας τη θέση του. Παράλληλα, τοποθετείται στο χάρτη του περιορισμένου αριθμού εταιρειών που διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία σε ηλεκτρο-μηχανολογικά έργα, στη Μέση Ανατολή.

Δραστηριοποιείται σε έργα Πολιτικού Μηχανικού, κτιριακά, υδραυλικά, λιμενικά, οδοποιίας, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, διυλιστήρια, τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά, δίκτυα σωληνώσεων, δίκτυα φυσικού αερίου, έργα περιβάλλοντος και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018. Στις λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνονται έργα Real Estate, Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, Κατασκευή – Διαχείριση και Εκμετάλλευση Χώρων Στάθμευσης, Εμποτισμός Ξυλείας κ.α.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ VIDEO

Σε όλες τις δραστηριότητες του ο Όμιλος ΑΒΑΞ εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κατά της Δωροδοκίας πιστοποιημένα κατά ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001 και ISO 37001 αντίστοιχα.

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΟΡΑΜΑ

Να είμαστε πρωταγωνιστές στον κατασκευαστικό κλάδο, προσθέτοντας αξία στη κοινωνία και στους μετόχους και προάγοντας τον σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Να κατασκευάζουμε βιώσιμα έργα που θα προάγουν την ανάπτυξη της χώρας, θα αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής των πολιτών και θα δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία στους μετόχους, αξιοποιώντας τόσο την υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού μας, όσο και καινοτόμες τεχνολογίες με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Με γνώμονα τη Διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές, με σεβασμό στο Περιβάλλον, με ορθολογική χρήση της Ενέργειας και με μέριμνα για την Υγεία και Ασφάλεια, ο Όμιλος ΑΒΑΞ ενσωματώνει τις αξίες του σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Εταιρική Διακυβέρνηση

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Επιδεικνύουμε ακεραιότητα, ειλικρίνεια και υπευθυνότητα σε όλες μας τις συναλλαγές.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Επιδεικνύουμε ειλικρίνεια, διαφάνεια και ευθεία στάση σε όλες μας τις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ/ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας με υπευθυνότητα, οικοδομώντας σχέσεις κατανόησης.

BIΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Δεσμευόμαστε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας απέναντι στους μετόχους, στους πελάτες, στους εργαζομένους μας και στους συνεργάτες μας.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους και το περιβάλλον με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Λειτουργούμε σε ασφαλές εργασιακό περιβάλλον προστατεύοντας τους εργαζομένους και συνεργάτες μας.

Άνθρωπος & Περιβάλλον

ΗΓΕΣΙΑ

Επιδεικνύουμε θάρρος στην αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και αντιξοοτήτων, εμπνέοντας τους εργαζομένους και συνεργάτες μας.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε τεχνολογία αιχμής στις μεθόδους κατασκευής μας αξιοποιώντας καταρτισμένο προσωπικό, στοχεύοντας σε συνεχή βελτίωση.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Επιδιώκουμε την δημιουργία έργων υψηλής ποιότητας που διαρκούν στον χρόνο.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ δίνει έμφαση στους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και της Ενέργειας αποσκοπώντας στη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του και την εδραίωση της ανταγωνιστικής θέσης στις αγορές.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Στα πρότυπα των διεθνών κατασκευαστικών Ομίλων, ο Όμιλος ΑΒΑΞ διευρύνει τη δραστηριοποίησή του στον κλάδο, συμμετέχοντας σε διαδικασίες δημοπράτησης σημαντικών έργων στην εγχώρια και διεθνή αγορά, σημειώνοντας επιτυχίες στην αναδοχή έργων ιδιαίτερης σημασίας. Επιπλέον, έχει αναπτύξει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο μέσω δραστηριοποίησης σε συναφείς τομείς, όπως περιβαλλοντικά έργα, facility management, διαχείριση & επεξεργασία στερεών, ειδικών και βιολογικών αποβλήτων, συντήρηση μεγάλων έργων υποδομής, ανάληψη αρμοδιοτήτων τοπικής αυτοδιοίκησης για τον καθαρισμό, συντήρηση και σήμανση του οδικού δικτύου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος από το 1996 επενδύει συστηματικά σε συμβάσεις παραχώρησης, σχηματίζοντας ένα εύρωστο χαρτοφυλάκιο με παραχωρήσεις σε υποδομές συγκοινωνιών, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, μαρίνες και σχολικά κτήρια.

Διατηρεί ενεργή θέση σε 18 παραχωρήσεις εν πλήρη λειτουργία, οι οποίες εισφέρουν υψηλά μερίσματα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στον διαρκώς εξελισσόμενο τομέα της ενέργειας, ο Όμιλος ΑΒΑΞ περιλαμβάνει στον στρατηγικό του σχεδιασμό την περαιτέρω αύξηση του σημαντικού μεριδίου που κατέχει η 100% θυγατρική του Volterra, μέσω της δραστηριοποίησής της στην ανάπτυξη έργων και παραγωγής ενέργειας, καθώς και στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Η Volterra συγκαταλέγεται στους πρωταγωνιστές του κλάδου, με εκτιμώμενο κύκλο εργασιών για το 2018 τα 86 εκ. ευρώ και χαρτοφυλάκιο συνολικής ισχύος 330 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, ενώ στην εγχώρια αγορά λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατέχει μερίδιο που ξεπερνά το 1,7% της συνολικής κατανάλωσης.

Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού πλάνου για παραγωγή πράσινης ενέργειας, συμπεριλαμβάνεται η σύμπραξη με τη ΔΕΗ, η οποία ανοίγει το δρόμο και για άλλες παρόμοιες μελλοντικές συνεργασίες στον τομέα των ΑΠΕ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναζήτηση: