Μπράλος-Άμφισσα Οδικός Άξονας

Ο οδικός άξονας που συνδέει τον Μπράλο με την Άμφισσα είναι ένα ακόμη έργο υποδομών του Ομίλου AVAX, μεγάλης κοινωνικής και οικονομικής σημασίας για την Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα. Ο σχεδιασμός του έργου, προϋπολογισμού 285,5 εκατ. ευρώ και μήκους 24 χιλιομέτρων, κατασκευάζεται με τις πιο σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές και θα συνδέει την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα με το Δυτικό Τμήμα της χώρας.

Με 2 σήραγγες, 2.2 χλμ και 2.5 χλμ, ισόπεδους κόμβους, 7 γέφυρες και ένα δίκτυο δευτερευουσών οδών για τη σύνδεση με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, διασφαλίζονται ταχύτερες και ασφαλείς μετακινήσεις και μεταφορές.

Αναζήτηση: