ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
51.234.713,33 €
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
07/02/2012 - 10/11/2014

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ: ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΠΌ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ 401/11

Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκπόνηση λεπτομερούς μελέτης, η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και εξοπλισμού (εξαιρουμένων των χαλύβδινων αγωγών διαμέτρου 24″ και 30″) και οι εργασίες κατασκευής της επέκτασης του συστήματος μεταφοράς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης προκειμένου να τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο κυρίως η μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στην περιοχή Μεγαλόπολης.

Το έργο αποτελείται από χαλύβδινο αγωγό ονομαστικής διαμέτρου 30″ που ξεκινάει από τον υπάρχοντα σταθμό του ΔΕΣΦΑ (LVS U-7040) στους Αγίους Θεοδώρους , και κατευθύνεται δυτικά , διασχίζει τον Ισθμό της Κορίνθου, με τη μέθοδο της Οριζόντιας Κατευθυνόμενης Διάτρησης (HDD) , καταλήγει στην περιοχή Εξαμίλια.

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας χαλύβδινο αγωγό ονομαστικής διαμέτρου 24″, ο οποίος ξεκινάει από τα Εξαμίλια και με κατεύθυνση νότια – νοτιοδυτική, καταλήγει στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης .

Το συνολικό γραμμικό μήκος των αγωγών του έργου ανέρχεται σε 158.940 μ.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η κατασκευή των συναφών υπέργειων εγκαταστάσεων ήτοι σταθμών βαννών και σταθμών ξεστροπαγίδας.

Αναζήτηση: