Κατασκευή Αγωγού Διασύνδεσης Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
€145.000.000
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2019 – ΠΑΡΟΝ

Κατασκευή του αγωγού – Διασύνδεσης Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB).

Το μήκος του είναι 182 χλμ, έχει διάμετρο 32 ίντσες και η ετήσια δυναμικότητά του θα ανέρχεται σε 5 bcm. Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο έργο υψηλής σημασίας, καθώς ο αγωγός IGB θα συνδέσει τον υφιστάμενο εθνικό αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου στην Κομοτηνή και το ελληνικό τμήμα του αγωγού Trans Adriatic (TAP) με τον υπάρχοντα αγωγό μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου κοντά στη Βουλγαρική πόλη της Stara Zagora.

Αναζήτηση: