29 Ιουνίου 2018

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι κατόπιν της από 28.06.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι έως 30.06.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  1. Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος.
  2. Κωνσταντίνος Κουβαράς, Αναπληρωτής Πρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος.
  3. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος.
  4. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος.
  5. Αθηνούλλα Δημητρίου-Ηλιάδη, Εντεταλμένη Σύμβουλος-Εκτελεστικό Μέλος.
  6. Γεώργιος Δημητρίου, Σύμβουλος-Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  7. Λεώνη Παρασκευαϊδου Μαυρονικόλα, Σύμβουλος-Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  8. Αικατερίνη Πιστιόλη, Σύμβουλος-Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  9. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  10. Χρίστος Σιάτης, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Μαρούσι, 29.06.2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: