22 Απριλίου 2015

Ενημέρωση Χρηματιστηριακών Αναλυτών για Αποτελέσματα Ομίλου 2014

Σε εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 4.1.4.3.2), η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι την 22.04.2015 πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των χρηματιστηριακών αναλυτών σχετικά με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας για το 2014, όπως είχε γνωστοποιηθεί από 27.03.2015 με το Οικονομικό Ημερολόγιο. Το ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα www.jp-avax.gr στην ενότητα Όμιλος > Εταιρική Επικοινωνία > Παρουσιάσεις.

Μαρούσι, 22 Απριλίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: