02 Ιουνίου 2015

Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Η J&P-ΑΒΑΞ γνωστοποιεί την από 01.06.2015 ανάληψη καθηκόντων ανεξάρτητου μη-εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της από τον κο Αλέξιο Σωτηρακόπουλο, σε αντικατάσταση του κου Ιωάννη Χαστά ο οποίος υπέβαλλε την παραίτησή του.

Η Εταιρεία ευχαριστεί τον κο Ιωάννη Χαστά για τη μακρόχρονη συμβολή του στη διοίκηση του Ομίλου με την μεγάλη εμπειρία του σε επιχειρηματικά θέματα.

Μαρούσι, 02 Ιουνίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: