13 Ιανουαρίου 2015

Ανάληψη ενεργειακού έργου στη Μάλτα αξίας €125 εκ

Η J&P-ΑΒΑΞ ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης αξίας €125 εκατομμυρίων στη Μάλτα. Το έργο αφορά στη Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία (EPC) μίας εγκατάστασης Εισαγωγής, Αποθήκευσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) και Επαναεριοποίησής του. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 18 μήνες.

Κύριος του έργου είναι η Electrogas Malta Limited, η οποία αποτελεί consortium των εταιρειών GEM Holdings Limited, Socar Trading SA, SIEMENS Project Ventures GmbH, και Gasol LNG Import Limited.

Οι εγκαταστάσεις θα τροφοδοτούν με φυσικό αέριο ως καύσιμο τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής ενέργειας της Μάλτας, στην περιοχή της Delimara.

Το έργο περιλαμβάνει κάθε είδους εξειδικευμένο εξοπλισμό για την υγροποίηση, αποθήκευση και επαναεριοποίηση του φυσικού αερίου, τους σταθμούς ελέγχου και λειτουργίας, και όλες τις αναγκαίες λιμενικές εγκαταστάσεις για τη συνεχή παροχή LNG από δεξαμενόπλοια.

Ο διαγωνισμός παρουσίασε υψηλό ανταγωνισμό αφ’ ενός διότι επρόκειτο για επένδυση ενός ιδιωτικού φορέα, της Electrogas Malta Limited, και αφ’ ετέρου διότι διεξήχθη σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προσελκύοντας διεθνή ανταγωνισμό μεταξύ εταιριών με υψηλή τεχνογνωσία στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία ενεργειακών έργων.

Μαρούσι, 13 Ιανουαρίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: