ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

In Flight Catering Facilities

Spata, Greece
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Αεροδρόμια

Μεταλλικό υπόστεγο (Hangar)

Αθήνα
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Αεροδρόμια

Thumrait Airbase

Oman
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Αεροδρόμια

Royal Flight Complex

Sultanate of Oman
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Αεροδρόμια

King Fahad International Airport

Saudi Arabia
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Αεροδρόμια

Abu Dhabi International Airport

United Arab Emirates
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Αεροδρόμια

Seeb International Airport

Muscat
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ // Αεροδρόμια