09 Σεπτεμβρίου 2003

Υπογραφή Σύμβασης Έργου Συγκροτήματος Σμηναρχίας Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης στο Τατόϊ

Η εταιρεία J&P – ΑΒΑΞ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα στις 8/9/2003 υπεγράφη από την Υπηρεσία Εργων Π.Α. (ΥΠΕΠΑ) του Γ.Ε.Α. και την Κοινοπραξία «J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. – ΕΤΕΘ Α.Ε.» η Σύμβαση γιά την κατασκευή του Εργου :

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΜΗΝΑΡΧΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΜΑΕΚ) ΣΤΟ ΤΑΤΟΪ» (Τ-331Ε),  προϋπολογισμού 15,3 εκ. Ευρώ ή 5,2 δις δρχ.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο κτιριακών συγκροτημάτων, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ και ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Το συγκρότημα του ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ περιλαμβάνει το κυρίως Αμφιθέατρο χωρητικότητας 1.000 θέσεων, δύο αίθουσες διδασκαλίας 200 ατόμων, μεγάλο φουαγιέ με κυλικείο και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους.

Το συγκρότημα της ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ η οποία θα λειτουργεί και ως δανειστική βιβλιοθήκη περιλαμβάνει το χώρο του αναγνωστηρίου χωρητικότητας 210 ατόμων, χώρο βιβλιοστασίων για 80.000 τόμους, τμήμα ηλεκτρονικών υπολογιστών, γραφειακούς χώρους και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους.

Η συνολική προθεσμία για την κατασκευή του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες  από την υπογραφή της Σύμβασης.

Αθήνα,  8 Σεπτεμβρίου 2003

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: