26 Αυγούστου 2003

Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2003

Βελτίωση κατά 25,4% σημείωσαν τα πρό φόρων ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2003.

Μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη ανήλθαν σε €27,8 εκ έναντι €22,1 εκ του Α’ εξαμήνου 2002.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 17,7% και διαμορφώθηκε στα €245,2 εκ έναντι €208,3 εκ της αντίστοιχης περιόδου του 2002.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας J&P-AΒΑΞ ΑΕ ανήλθε κατά το Α’ εξάμηνο του 2003 σε €193,8 εκ έναντι  €168,2 εκ του 2002, σημειώνοντας αύξηση 15,2%, ενώ τα κέρδη πρό φόρων για την ίδια περίοδο ανήλθαν σε €25,7 εκ έναντι €17,6 εκ, καταγράφοντας άνοδο 46%.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι τα παραπάνω αποτελέσματα είναι συμβατά με τις δημοσιοποιημένες προβλέψεις των βασικών οικονομικών μεγεθών του Ομίλου για το 2003, όπως αυτές αναθεωρήθηκαν τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με τις οποίες τα κέρδη πρό φόρων και μετά από δικαιώματα μειοψηφίας θα ανέλθουν σε €55 εκ έναντι €44,7 εκ το 2002, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών θα υπερβεί τα €510 εκ από €445,5 εκ το 2002.

Η διατήρηση του υψηλού ρυθμού ανόδου του κύκλου εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους με παράλληλη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους αναδεικνύει τις συνέργιες από την διοικητική και λειτουργική ενοποίηση του Ομίλου και αποτελεί εγγύηση για την εδραίωση της ηγετικής του θέσης στην Ελλάδα και την ουσιαστική επέκταση των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.

Μαρούσι, 26/8/2003

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: