07 Ιουλίου 2016

Σχολιασμός δημοσιευμάτων Τύπου σχετικά με το Athens Ledra Hotel

J&P-ΑΒΑΞ ενημερώνει ότι δεν έχει μετοχική ή επιχειρηματική σχέση με την επιχείρηση του ξενοδοχείου Athens Ledra. Η ιδιοκτησία του Athens Ledra ανήκει σε επιχειρηματική οικογένεια, που συμβαίνει να είναι μέτοχος εταιρείας, η οποία -με τη σειρά της- είναι μέτοχος της J&P-ΑΒΑΞ.

Η επιχείρηση Athens Ledra είναι ανεξάρτητη εταιρεία, στην οποία η J&P-ΑΒΑΞ δεν έχει ουδεμία συμμετοχή ή εμπλοκή.

Μαρούσι, 07 Ιουλίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: