19 Ιουνίου 2013

Σύμβαση με ΔΕΣΦΑ για εγκαταστάσεις LNG στη Ρεβυθούσα

Η J&P-ΑΒΑΞ γνωστοποιεί ότι την 18.06.2013 υπέγραψε με το ΔΕΣΦΑ σύμβαση αξίας €98 εκατομμυρίων για την κατασκευή της 3ης δεξαμενής αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου πάνω στη νήσο Ρεβυθούσα.

Η προς κατασκευή δεξαμενή είναι χωρητικότητας 95.000 κυβικών μέτρων, θα προστεθεί στις υπάρχουσες δύο δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 130.000 κυβικών μέτρων και θα διασυνδεθεί με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις εκφόρτωσης LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου), καθώς και με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αεριοποίησης.

Το έργο αυτό είναι κομβικής σημασίας για τα ενεργειακά δεδομένα της Ελλάδος. Όχι μόνο θα ενισχύσει σημαντικά την αποθηκευτική ικανότητα και την ενεργειακή αυτονομία της χώρας μας, αλλά θα επιτρέψει και μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή προμηθευτών ώστε να εξασφαλιστούν καλύτερες τιμές αγοράς του φυσικού αερίου.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. με τις θυγατρικές του Εταιρείες έχει συμμετάσχει επιτυχώς στη μελέτη, προμήθεια υλικών, κατασκευή και θέση σε λειτουργία όλου του υφιστάμενου τεχνικού εξοπλισμού και των αποθηκευτικών & λιμενικών εγκαταστάσεων του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρεβυθούσας.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών είναι 34 μήνες.

Μαρούσι, 19 Ιουνίου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: