26 Ιουνίου 2013

Ανάληψη σιδηροδρομικού έργου προϋπολογισμού €293,1 εκ

H J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή την 21.06.2013 της Σύμβασης για την κατασκευή του Έργου «Κατασκευή υποδομής νέας διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ψαθόπυργος από ΧΘ 91+500 έως ΧΘ 113+000 και σήραγγας Παναγοπούλας», προϋπολογισμού €293,1 εκ προ αναθεώρησης & ΦΠΑ, μεταξύ της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε Α.Ε. και της Κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ – J&P ΑΒΑΞ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή της υποδομής τμήματος μήκους 21,5χλμ της νέας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας, των απαιτούμενων σιδηροδρομικών και οδικών γεφυρών, του παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου και των αντίστοιχων άνω και κάτω οδικών διαβάσεων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή της δίδυμης σήραγγας Παναγοπούλας μήκους 4,4χλμ περίπου με ενδιάμεσους συνδετήριους διαδρόμους, και σήραγγας διαφυγής / ενδιάμεσης προσβολής μήκους 0,55χλμ.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 36 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Μαρούσι, 26 Ιουνίου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: