30 Ιανουαρίου 2017

Συμπληρωματική ανακοίνωση για εξαγορά συμμετοχής της Sorgenia στη Volterra

Σε συνέχεια της από 27.01.2017 ανακοίνωσης του ομίλου J&P-ΑΒΑΞ, σχετικά με την εξαγορά του 50% των μετοχών της εταιρείας Volterra το οποίο κατείχε ο Όμιλος Sorgenia, γνωστοποιούμε ότι η εν λόγω συναλλαγή δεν έχει σημαντική επίπτωση στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου J&P-ΑΒΑΞ.

Μαρούσι, 30 Ιανουαρίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: