27 Ιανουαρίου 2017

Εξαγορά συμμετοχής της Sorgenia στη Volterra

Ο Όμιλος J&P-ΑΒΑΞ ανακοινώνει ότι προέβη σε εξαγορά του 50% των μετοχών της εταιρείας Volterra το οποίο κατείχε ο Όμιλος Sorgenia. Πλέον, το 100% των μετοχών της Volterra ανήκει στον Όμιλο J&P-ΑΒΑΞ.

Μαρούσι, 27 Ιανουαρίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: