03 Ιουλίου 2003

Ανάληψη Καθηκόντων Διευθ. Συμβούλου της θυγατρικής ΠΡΟΕΤ ΑΕ

Από την εταιρεία J&P  AΒΑΞ Α.Ε. ανακοινώθηκε, οτι από 1η Ιουλίου ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΠΡΟΕΤ Α.Ε. ο κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου.

Ο κ. Παπαγεωργίου είναι 45 ετών, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. και διαθέτει πολυετή και σημαντική εμπειρία στη διεύθυνση μεγάλων κτιριακών έργων και έργων υποδομής, στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και προμηθειών και στη χρηματοοικονομική διοίκηση. Εργάστηκε στις κατασκευαστικές εταιρείες ΑΕΓΕΚ Α.Ε. και ΑΒΑΞ Α.Ε., στην οποία επί 15 χρόνια ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνος μεγάλων κατασκευαστικών έργων, τα τελευταία δε 2 χρόνια διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  Α.Ξ.Ε..

Η ανάληψη από τον κ. Παπαγεωργίου των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΠΡΟΕΤ Α.Ε., η οποία παράγει προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία και διαθέτει Εργοληπτικό πτυχίο 3ης τάξης, εντάσσεται στη στρατηγική επιλογή του Ομίλου J&P  AΒΑΞ  για την προώθηση της χρήσης τεχνολογίας βαριάς προκατασκευής σε κτιριακά έργα και ειδικές κατασκευές και στη διείσδυση σε κατασκευαστικά έργα μικρότερου προϋπολογισμού.

Παράλληλα, ο κ. Παπαγεωργίου ανέλαβε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας του Ομίλου J&P Development, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του real estate με την επιλεκτική ανάπτυξη και αξιοποίηση ακινήτων ποιότητας, κύρους και υψηλής αισθητικής.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μαρούσι, 3-7-2003

Αναζήτηση: