16 Απριλίου 2013

Kατασκευή σταθμού ενέργειας στο Λίβανο, προϋπολογισμού $470 εκ

Η J&P-ΑΒΑΞ την 12.04.2013 υπέγραψε με την κυβέρνηση του Λιβάνου σύμβαση ύψους $470 εκατομμυρίων, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από την κυβέρνηση του Λιβάνου, για την κατασκευή του θερμικού σταθμού παραγωγής ενέργειας Deir Aamar (Phase II) κοντά στην πόλη Τρίπολη του Λιβάνου.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου ισχύος 590MW, με δυνατότητα λειτουργίας με φυσικό αέριο, ελαφρύ και βαρύ πετρέλαιο. Ο σταθμός θα περιλαμβάνει 3 αεροστρόβιλους, 3 λέβητες και έναν ατμοστρόβιλο, καθώς και όλες τις απαραίτητες υποδομές στη θάλασσα και την ξηρά.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 25 μήνες.

Μαρούσι, 16 Απριλίου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: