05 Ιουλίου 2013

Αντικατάσταση Προϊσταμένου Λογιστηρίου

Στο πλαίσιο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της υπ.αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι καθήκοντα Προϊσταμένου Λογιστηρίου αναλαμβάνει ο κος Γεώργιος Γιαννόπουλος, αντικαθιστώντας τον κο Γεώργιο Καντσά ο οποίος αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης.

Μαρούσι, 05.07.2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αναζήτηση: