03 Ιουνίου 2015

Ανάθεση καθηκόντων Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Η J&P-ΑΒΑΞ γνωστοποιεί ότι με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Κωνσταντίνος Μιτζάλης ανέλαβε παράλληλα και καθήκοντα Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μαρούσι, 03 Ιουνίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: