04 Ιουλίου 2017

Ανάληψη έργου ΔΕΗ αξίας €68 εκ

Η J&P-ΑΒΑΞ ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης αξίας €68 εκατομμυρίων με την ΔΕΗ ΑΕ για την μελέτη, προμήθεια και κατασκευή συστήματος αποθείωσης καυσαερίων στη λιγνιτική μονάδα V ισχύος 375ΜWe του σταθμού παραγωγής ενέργειας του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη.

Το αντικείμενο των Εργασιών περιλαμβάνει την μελέτη, προμήθεια υλικών και ειδικού Η/Μ εξοπλισμού και όλα τα έργα Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολογικά, Μηχανολογικά και Οργάνων για τo Σύστημα Αποθείωσης και τις βοηθητικές του εγκαταστάσεις.

Το προς εγκατάσταση σύστημα θα απομακρύνει το 95% του περιεχομένου στα καυσαέρια διοξειδίου του θείου, με αποτέλεσμα η μονάδα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η σύμβαση έχει διάρκεια 36 μηνών.

Μαρούσι, 04 Ιουλίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: