30 Ιανουαρίου 2014

Ανάληψη δύο μεγάλων έργων οδοποιίας στο Κατάρ

H J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή της Σύμβασης για την κατασκευή του Έργου «Design and Construct New Orbital Highway and Truck Route (P023)- Contract 1: New Doha Port to Orbital Highway», η οποία υπεγράφη μεταξύ της Αρχής Δημοσίων Έργων του Κατάρ (ASHGHAL) και της Κοινοπραξίας Joannou & Paraskevaides (Overseas) Ltd / J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. στην οποία η J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. μετέχει με ποσοστό 25%.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου €700 εκατομμύρια ή QAR 3.262 εκατομμύρια.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση της προεπιλογής, oι εταιρείες που προεπιλέγησαν ήταν : QDVC, CCC, SAMSUNG, ΤΕΡΝΑ, GALFAR, SIX CONSTRUCT, Κοινοπραξία J&P (Overseas) Ltd. / J&P-AVAX S.A.

Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού η Κοινοπραξία J&P (Overseas) Ltd. / J&P-AVAX S.A. ανεδείχθη Ανάδοχος του Έργου.

Το έργο αφορά στην πλήρη Μελέτη και Κατασκευή καινούριου δρόμου, 45 χιλιομέτρων, διπλής κατεύθυνσης με πέντε λωρίδες ανά κατεύθυνση, περιλαμβάνοντας τέσσερις ανισόπεδους κόμβους (15,16,17 και 18 ), 13 γέφυρες επί αυτοκινητόδρομου με συνολικό μήκος 1.540 μ. και 9 γέφυρες επί κλάδων κόμβου (ramp bridges) με συνολικό μήκος 3.666 μ. Επίσης περιλαμβάνονται η Μελέτη και κατασκευή γεφυρών υπόγειας διάβασης, τοίχων αντιστήριξης, ποδηλατοδρόμων και πεζοδρομίων, πινακίδων κυκλοφορίας, αρδευτικών έργων , η αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική διαμόρφωση τοπίου, φωτισμός των δρόμων, όλες οι σχετικές υποδομές, δίκτυα αποχέτευσης όμβριων και λυμάτων, δίκτυο ύδρευσης, ηλεκτρικό και τηλεφωνικό δίκτυο και άλλα δίκτυα επικοινωνίας, προστασία των δικτύων και προστασία υφιστάμενων υπόγειων γραμμών πετρελαίου. Η κεντρική νησίδα προβλέπει την μελλοντική δημιουργία δύο ακόμα κύριων λωρίδων κυκλοφορίας ώστε το πλάτος του δρόμου να κυμαίνεται από 164 μ. έως 264 μ.

Αυτή η Σύμβαση αποτελεί μέρος του συνολικού έργου «Orbital Highway» το οποίο παρέχει μια νέα σύνδεση μεταξύ του νέου λιμανιού της Ντόχα στο Νότο και της βιομηχανικής περιοχής που βρίσκεται στο Ras – Laffan στο Βορρά . Το «Orbital Highway and Truck route» θα λειτουργεί ως περιφερειακός δρόμος που θα εξυπηρετεί τις απαιτήσεις της κυκλοφορίας κατά μήκος της πόλης της Ντόχα από το βορρά στο νότο.

Η προθεσμία κατασκευής του έργου είναι 36 μήνες.

Η Σύμβαση αυτή αποτελεί συνέχεια της πρόσφατα υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ της Κοινοπραξίας J&P (Overseas) Ltd. / J&P-AVAX S.A. και της Αρχής Δημοσίων Έργων του Κατάρ (ASHGHAL) για την κατασκευή του Έργου «Construction of West Corridor P010 (PACKAGE 1)» με προϋπολογισμό περίπου €350 εκατομμύρια ή QAR 1.668 εκατομμύρια.

Η συμμετοχή της J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. είναι 25%.

Το έργο αφορά στην κατασκευή 10,5 χιλιομέτρων δρόμου Ταχείας Κυκλοφορίας που ξεκινά δυτικά του μελλοντικού δρόμου ΄’Inner Orbital Road’ στον κόμβο 32 (IC 32) και εκτείνεται στα δυτικά του προτεινόμενου ‘Barwa City Access’ στον κόμβο IC 29Α. Επίσης, προβλέπεται η μελλοντική δημιουργία δύο ακόμα κύριων λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Η κατασκευή του έργου έχει ήδη αρχίσει.

Mετά την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων η Κοινοπραξία J&P (Overseas) Ltd. / J&P-AVAX S.A. έχει πλέον ανεκτέλεστο ύψους άνω του 1.050 εκ. Ευρώ στα έργα της Αρχής Δημοσίων Έργων του Κατάρ (ASHGHAL) και έχει προεπιλεγεί για την επόμενη διαδικασία του Διαγωνισμού της ASHGHAL για ένα πρόγραμμα 30 νέων έργων.

Μαρούσι, 30 Ιανουαρίου 2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αναζήτηση: